Adatvédelmi tájékoztató

Aláírásgyűjtő íven szereplő adat megadásával Ön hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.)   helyi irodája, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendelet (GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, a közölt adatait (név, lakcím, életkor, e-mail cím,  telefonszám, aláírás), a Konzultáció Budáért keretében, annak lezárultáig, vagy hozzájáruló nyilatkozatának  visszavonásáig kezelje. Ez utóbbi igényét kérjük, hogy a fent  megjelölt iroda címére juttassa el. A „maradjunk kapcsolatban” rubrika megjelölésével Ön hozzájárul, hogy 
a közölt adatait a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062  Budapest, Lendvay utca 28., telefonszám: +36 1 555 2000), a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás céljából  az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje. Ez utóbbi kérését kérjük, hogy a fenti címre, vagy az adatvedelem@fidesz.hu címre juttassa el. Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez való jog. Jogainak  érvényesítése esetén az adatkezelőhöz, fordulhat az adatvedelem@fidesz.hu címen. Amennyiben úgy dönt, adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) panasszal élhet.
A közölt személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére  nem adja át, külföldre nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza.