AKI SEGÍTENI KÍVÁN, NE MULASSZA EL!

Felhívást tett közzé a Magyar Mál- tai Szeretetszolgálat alapító elnö- ke, Kozma Imre atya, és a köztár- sasági elnök felesége, Herczegh Anita, a szervezet jószolgálati nagykövete. Arra kérik az embe- reket, támogatásukkal csatlakoz- zanak a háború elől menekülő, és annak következményeitől szen- vedő embereket segítő szolgá- lathoz. A felhívásban Kozma Imre atya így fogalmaz: „A segítség- nyújtásból nem maradhatunk ki. Életeket szeretnénk menteni. Aki ebben az életmentő programban segíteni kíván, ne mulassza el!” „Háború van a szomszédunkban, halljuk a féltő szavakat. A háború- ban nem vehetünk részt, ugyan- akkor a segítségnyújtásból nem maradhatunk ki!” – mondja az ukrán válsághelyzetben segít- ségnyújtásra bíztató felhívásában Kozma Imre atya, a Máltai Szere- tetszolgálat alapító elnöke.

A karitatív szervezet vezetője a videóban elmondja, a szeretet- szolgálat támogatja az otthon maradt bajban lévő embereket, ugyanakkor felkészült az ideér- kezők fogadására is. „Szeretnénk, hogy meg tudják érezni azok, akik velünk találkoznak, hogy nem csak házaink vannak, nem

csak otthonaink vannak, hanem befogadó szívünk.” Az alapító el- nök kiemelte, a rosszra az egyet- len válasz a jó cselekedet lehet, ez az egyetlen eszköz kezükben. Kozma Imre atya azt kérte, aki segíteni szeretne, ne mulassza el, mert aki jót, tesz, az életet ment. A felhíváshoz Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége is csatlakozott, aki arra kér, aki teheti, csatlakozzon az otthonukat elhagyni kénysze- rülő emberek megsegítéséhez azzal, hogy támogatja a Máltai Szeretetszolgálat humanitárius programjait.

A máltai szervezet az Ukrajná- ban kialakult válsághelyzetre te-

kintettel meghirdetett humani- tárius akcióinak támogatására gyűjtést indított, aki segíteni sze- retne, az adomanyozz.hu olda- lon online átutalással, vagy a 1350-es adományvonal hívásá- val megteheti. Közvetlen átutalá- sokat a 11784009-20200776 szá- mú számlán, külföldről (euróban) érkező befizetést a 11763842- 00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) fo- gadja a Szeretetszolgálat. Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a sze- retetszolgálat illetékeseivel, a karpataljaert@maltai.hu e-mail címre írhat.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.