BUDA ÉS ÓBUDA SEGÍT A BAJBA JUTOTTAKNAK!

Példaértékű összefogást indítottak a II. és a III. kerületi lakosok a kárpát- aljai magyarok és az ukránok megsegítésére. Az általuk felajánlott ado- mányok első felét Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi- selőjelöltje már el is juttatta Tiszabecsre, a határ mellé, és továbbra is folytatódik a gyűjtés a háború áldozatai számára 

Elsősorban azonnal fogyaszt- ható tartós, nem romlandó élelmiszerrel (konzervekkel, me- legíthető készételekkel, bébiéte- lekkel), valamint gyermek és női higiéniás eszközökkel, takarók- kal, hálózsákokkal tudunk segí- teni” – tájékoztat Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki az orosz-uk- rán háború kitörése után indí- tott gyűjtést a II. és a III. kerület- ben a kárpátaljai magyarok és az ukránok megsegítésére. „Köszönjük minden budai és óbudai polgárnak a felajánlá- sokat! Példaértékű összefogás indult el, és az adományok első felét a Máltai Szeretetszolgá- lat segítségével már el is szál- lítottuk Tiszabecsre. Tovább-
ra is gyűjtjük az adományokat Keleti Károly utcai irodánkban, hétköznap 9 és 18, szombaton pedig 9 és 16 óra között
” – fogal- maz Dr. Gór Csaba. Hozzáteszi: még Rózsa György, a legendás műsorvezető is személyesen vit- te be az irodába felajánlásait. Aki pénzzel szeretne segíteni, többféleképpen is megteheti. A magyar kormány elindította az 1357-es számon a Híd Kárpátal- jáért adományvonalat, amelynek hívásával 500 forinttal
lehet támogatni a háború ál- dozatait. Ezenkívül a Nemze-
ti Összefogás 11711711- 22222222 számlaszámára is várják az ado- mányokat.

Dr. Gór Csaba maga is segített a helyszínen a bajba jutottaknak. A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica barabási központjá- ban készített szendvicset és osz- tott ételt Fülöp Attila szociális államtitkárral és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselővel. „Látjuk, hogy elképesztő mun- kát végeznek az önkéntesek és a segélyszervezetek is a kele-

ti határmenti falvakban, 24 órás szolgálatban. Szomorú, hogy eközben Tordai Bence és a bal- oldali politikusok felelőtlen kije- lentésekkel, hisztériával és tün- tetésekkel hergelik az országot” – mondja az országgyűlési kép- viselőjelölt. Dr. Gór Csaba kieme- li: Magyarországot mindannyian békében és biztonságban sze- retnénk tudni, ezért fontos, hogy hazánk kimaradjon ebből a há- borúból. Ez a kérdés nem lehet politikai játszmák tárgya. Most nincs helye az agresszív nagyot- mondásnak, a felelőtlen hőzön- gésnek, hanem nyugalomra, higgadtságra van szükség.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.