KONZULTÁCIÓ BUDÁÉRT: FEJLESSZÜK TOVÁBB EGYÜTT OTTHONUNKAT!

Megvédenék a jelenlegi adórendszert, az egész- ségügyet pedig továbbfejlesztenék a II. és III. kerületiek

A konzultációra adott 5241 válasz alapján a budaiak jelen- tős része egyetért abban, hogy meg kell védeni a jelenleg érvényes, egykulcsos személyijövedelemadó-rendszert, a családtámogatási kedvezményeket, illetve meg kell akadá- lyozni az ingatlanadó és vagyonadó kivetését. Interjúnkból kiderül, miért indította Dr. Gór Csaba a konzultációt és melyek szerinte a legfontosabb fejlesztések a II. és a III. kerületben.

Miért indította el a Konzultáció Budáért kezdeményezést?

A kérdőívvel szerettem volna pontosan feltérképezni, melyek a budaiakat foglalkoztató legfontosabb közéleti kérdések, fejlesztési elképzelések. A Konzultáció Budáért rengeteg jó beszélgetésre adott lehetőséget az itt élőkkel. Számos hasz- nos felvetés, ötlet fogalmazódott meg. A budaiak válaszai- nak köszönhetően olyan programot állíthatok össze, amely valóban segíti az itt élők mindennapjait és otthonunk, Buda további fejlődését.

Hányan töltötték ki a konzultáció kérdőívét?

5241 kérdőívet töltöttek ki és küldtek vissza nekem a II. és III. kerületben élők.
Melyik kérdést ítélték a legfontosabbnak a budaiak?
Az egészségügyi ellátás a legfontosabb közéleti téma jelenleg a budaiak szerint. Az egészségügy természetesen a magyar kormány számára is kulcskérdés, ezért a budai régióban,

a II., III. és XII. kerületben 2014 óta több mint 64 milliárd forintos fejlesztést valósítottunk meg. Számos egészség- ügyi intézmény újul meg Budán, többek között a Budai Irgalmasrendi Kórház, a Szent Ferenc Kórház, a Szent Margit Kórház, illetve a rendelőintézet is. Az egyik legfontosabb budai egészségügyi beruházás pedig jelenleg a Szent János Kórház felújítása, amellyel Budapest 4. centrumkórháza születik meg. Folyamatosan zajlanak a további beruházások is, ami azért is fontos, mert a budaiak számára a további fejlesztési igények között is a kórházak, rendelők fejlesztése szerepel első helyen. Melyek a további, fontosnak ítélt témák a budaiak szerint? A második legfontosabb téma az itt élők számára a közleke- dési infrastruktúra, az autós forgalom növekedése és parko- lási helyzet. A harmadik a közbiztonság, a negyedik pedig a környezetvédelem és zöldfelületek állapota. A további fejlesztések között kiemelt fontossággal szerepel az utak, járdák kar- bantartása, a P+R parkolók, alternatív parkolási megoldások, valamint a parkok, zöldterületek gondozása.


Választókerületi elnökként mit tud ezekben a témákban ígérni az itt élőknek?

2019 októbere óta mindkét kerületet baloldali vezetés irányítja.

Sajnos mindkét kerületvezetés munkáját negatívan érté- kelik a Konzultáció Budáért kitöltői: a II. és III. kerületiek körében a leggyakoribb válasz az, hogy ezek a kerületek más budapesti kerületekhez képest rosszabbul fejlődtek
az elmúlt másfél évben
Rengeteg olyan, megoldásra váró feladat van tehát, amelyben látszik, hogy az itt élők nem számíthatnak a baloldali vezetésű önkormányzatokra. Ezek a mindenféle furcsa alkukkal tűzdelt, belviszályoktól hangos ko- alíciók ugyanis nem az otthonunk fejlesztésével vannak elfog- lalva, hanem a politikai játszmákkal, miközben én feltárom az itt élők számára fontos problémákat, megkeresem a felelőst és intézkedem az ügyben. Szívvel-lélekkel Budáért dolgozom. Miért ön lett a Fidesz választókerületi elnöke ebben a vá- lasztókerületben?

Budán születtem, a mai napig itt élek. Immár 11 éve vagyok Pasarét, Nyék és Kurucles önkormányzati képviselője, így pontosan tudom, mit jelent a közösségért dolgozni. Hatalmas elismerésnek tartom, hogy már három alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal a választók a lakóhelyemen. Tavaly ősszel, Varga Mihály országgyűlési képviselő úr javaslatára választot- tak meg a Fidesz választókerületi elnökének. A válságkezelés kormányzati feladatai egész embert kívánnak, ezért kért fel miniszter úr, hogy segítsem a választókerületi munkát. Meg- tiszteltetésnek veszem, hogy immár az egész választókerüle- tért dolgozhatok, mégpedig Varga Mihállyal együtt.

Mit tart legfontosabb feladatának?

Számos civil szervezettel, itt élő polgárral találkozhattam az elmúlt hónapokban, Pesthidegkúttól a Csúcshegyig, Bel–Budától Békásmegyer Ófaluig, a III. kerület hegyvidéki részétől a Rózsadombig. Ezeken a beszélgetéseken megerősödött ben- nem, hogy az országos politika formálása mellett helyi szinten is közösek a céljaink: folytatni az út– és járdafelújításokat, megőrizni és gyarapítani zöldfelületeinket, felvenni a harcot az illegális szemétlerakókkal, valamint óvni kulturális és épí- tészeti értékeinket. Fontos, hogy a forgalmi rend folyamatos finomhangolásával védjük a lakóhelyünk nyugalmát. Elen- gedhetetlennek tartom közösségi– és játszótereink, valamint oktatási, egészségügyi intézményeink folyamatos fejlesztését is. A helyi gazdaságot, a helyi vállalkozásokat is fontos felada- tunk segíteni. A konzultáció alapján az is egyértelmű szá- momra, hogy a budaiak azt szeretnék: védjük meg a jelenleg érvényes, egykulcsos személyijövedelemadó-rendszert, a családtámogatási kedvezményeket, illetve akadályozzuk meg az ingatlanadó és vagyonadó kivetését.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.