KONZULTÁCIÓ BUDÁÉRT: FEJLESSZÜK TOVÁBB EGYÜTT OTTHONUNKAT!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Megvédenék a jelenlegi adórendszert, az egész- ségügyet pedig továbbfejlesztenék a II. és III. kerületiek

A konzultációra adott 5241 válasz alapján a budaiak jelen- tős része egyetért abban, hogy meg kell védeni a jelenleg érvényes, egykulcsos személyijövedelemadó-rendszert, a családtámogatási kedvezményeket, illetve meg kell akadá- lyozni az ingatlanadó és vagyonadó kivetését. Interjúnkból kiderül, miért indította Dr. Gór Csaba a konzultációt és melyek szerinte a legfontosabb fejlesztések a II. és a III. kerületben.

Miért indította el a Konzultáció Budáért kezdeményezést?

A kérdőívvel szerettem volna pontosan feltérképezni, melyek a budaiakat foglalkoztató legfontosabb közéleti kérdések, fejlesztési elképzelések. A Konzultáció Budáért rengeteg jó beszélgetésre adott lehetőséget az itt élőkkel. Számos hasz- nos felvetés, ötlet fogalmazódott meg. A budaiak válaszai- nak köszönhetően olyan programot állíthatok össze, amely valóban segíti az itt élők mindennapjait és otthonunk, Buda további fejlődését.

Hányan töltötték ki a konzultáció kérdőívét?

5241 kérdőívet töltöttek ki és küldtek vissza nekem a II. és III. kerületben élők.
Melyik kérdést ítélték a legfontosabbnak a budaiak?
Az egészségügyi ellátás a legfontosabb közéleti téma jelenleg a budaiak szerint. Az egészségügy természetesen a magyar kormány számára is kulcskérdés, ezért a budai régióban,

a II., III. és XII. kerületben 2014 óta több mint 64 milliárd forintos fejlesztést valósítottunk meg. Számos egészség- ügyi intézmény újul meg Budán, többek között a Budai Irgalmasrendi Kórház, a Szent Ferenc Kórház, a Szent Margit Kórház, illetve a rendelőintézet is. Az egyik legfontosabb budai egészségügyi beruházás pedig jelenleg a Szent János Kórház felújítása, amellyel Budapest 4. centrumkórháza születik meg. Folyamatosan zajlanak a további beruházások is, ami azért is fontos, mert a budaiak számára a további fejlesztési igények között is a kórházak, rendelők fejlesztése szerepel első helyen. Melyek a további, fontosnak ítélt témák a budaiak szerint? A második legfontosabb téma az itt élők számára a közleke- dési infrastruktúra, az autós forgalom növekedése és parko- lási helyzet. A harmadik a közbiztonság, a negyedik pedig a környezetvédelem és zöldfelületek állapota. A további fejlesztések között kiemelt fontossággal szerepel az utak, járdák kar- bantartása, a P+R parkolók, alternatív parkolási megoldások, valamint a parkok, zöldterületek gondozása.


Választókerületi elnökként mit tud ezekben a témákban ígérni az itt élőknek?

2019 októbere óta mindkét kerületet baloldali vezetés irányítja.

Sajnos mindkét kerületvezetés munkáját negatívan érté- kelik a Konzultáció Budáért kitöltői: a II. és III. kerületiek körében a leggyakoribb válasz az, hogy ezek a kerületek más budapesti kerületekhez képest rosszabbul fejlődtek
az elmúlt másfél évben
Rengeteg olyan, megoldásra váró feladat van tehát, amelyben látszik, hogy az itt élők nem számíthatnak a baloldali vezetésű önkormányzatokra. Ezek a mindenféle furcsa alkukkal tűzdelt, belviszályoktól hangos ko- alíciók ugyanis nem az otthonunk fejlesztésével vannak elfog- lalva, hanem a politikai játszmákkal, miközben én feltárom az itt élők számára fontos problémákat, megkeresem a felelőst és intézkedem az ügyben. Szívvel-lélekkel Budáért dolgozom. Miért ön lett a Fidesz választókerületi elnöke ebben a vá- lasztókerületben?

Budán születtem, a mai napig itt élek. Immár 11 éve vagyok Pasarét, Nyék és Kurucles önkormányzati képviselője, így pontosan tudom, mit jelent a közösségért dolgozni. Hatalmas elismerésnek tartom, hogy már három alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal a választók a lakóhelyemen. Tavaly ősszel, Varga Mihály országgyűlési képviselő úr javaslatára választot- tak meg a Fidesz választókerületi elnökének. A válságkezelés kormányzati feladatai egész embert kívánnak, ezért kért fel miniszter úr, hogy segítsem a választókerületi munkát. Meg- tiszteltetésnek veszem, hogy immár az egész választókerüle- tért dolgozhatok, mégpedig Varga Mihállyal együtt.

Mit tart legfontosabb feladatának?

Számos civil szervezettel, itt élő polgárral találkozhattam az elmúlt hónapokban, Pesthidegkúttól a Csúcshegyig, Bel–Budától Békásmegyer Ófaluig, a III. kerület hegyvidéki részétől a Rózsadombig. Ezeken a beszélgetéseken megerősödött ben- nem, hogy az országos politika formálása mellett helyi szinten is közösek a céljaink: folytatni az út– és járdafelújításokat, megőrizni és gyarapítani zöldfelületeinket, felvenni a harcot az illegális szemétlerakókkal, valamint óvni kulturális és épí- tészeti értékeinket. Fontos, hogy a forgalmi rend folyamatos finomhangolásával védjük a lakóhelyünk nyugalmát. Elen- gedhetetlennek tartom közösségi– és játszótereink, valamint oktatási, egészségügyi intézményeink folyamatos fejlesztését is. A helyi gazdaságot, a helyi vállalkozásokat is fontos felada- tunk segíteni. A konzultáció alapján az is egyértelmű szá- momra, hogy a budaiak azt szeretnék: védjük meg a jelenleg érvényes, egykulcsos személyijövedelemadó-rendszert, a családtámogatási kedvezményeket, illetve akadályozzuk meg az ingatlanadó és vagyonadó kivetését.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu