LEGYEN A BUDAI-HEGYSÉG A FŐVÁROS REKREÁCIÓS KÖZPONTJA!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Beszélgetés Olajos Péter környezetvédelmi szakmérnökkel Budapest zöld tüdejéről

Több zöldterület és több vízfelület kell a városokba a klímaváltozás elleni harchoz – vallja Olajos Péter környe zetvédelmi szakmérnök, a CEEweb for Biodiversity nemzetközi civil szervezet elnöke, akivel a biológiai sokszínűség, vagyis a biodiverzitás megőrzéséről, a Budai-hegységben rejlő lehetőségekről, és a szelektív hulladékgyűjtés fejleszté- sének fontosságáról beszélgettünk.

Rengeteget hallunk a klímaváltozás- ról. Mi a relevanciája ennek a problé- mának városi környezetben, például itt, a fővárosban?

A klímaváltozásért természetesen elsősorban olyan globális tényezők felelősek, amelyekhez 8 milliárd ember járul hozzá. De kicsiben, a saját környe- zetünkben is tehetünk ellene. Össze- foglalóan azt lehet mondani: több zöld és több kék kell a városokba! Vagyis minél több zöldfelület, illetve minél több vízfelület szükséges – így növelhetjük az ellenállóképességünket a klímaváltozás- sal szemben.

Mi az, amit bárki, egyénileg megtehet a klímaváltozás hatásainak mérséklé- se érdekében?
Van természetesen mindenkinek személyes felelőssége is. Akinek van például saját kertje, ott is meg tud tenni néhány fontos lépést. Például: ne kínai, invazív fajokkal ültesse be a kertjét, ha- nem olyan őshonos növényekkel, ame- lyek ezeket a körülményeket jól bírják, jobban ellenállnak a klímaváltozásnak. Ne csupán füvet telepítsünk, amit vég- telen sok locsolással lehet megmenteni a kiszáradástól, hanem ültessünk fákat, cserjéket, így növelve mikrokörnyeze- tünk klímaellenálló képességét.

Budapest tüdeje a II. és a III. kerület. Hogyan lehet megvédeni otthonunk természeti értékeit az utánunk jövő generáció számára?

A II., a III. és a XII. kerület tartalmazza Budapest természetileg értékes terüle- teinek 98 százalékát. Ahhoz, hogy ez a környezetileg értékes rész megmaradhasson, sőt, fejlődhessen, az kell, hogy ezeket a területeket, amelyek sajnos most még széttagozottak az elmúlt évtizedek városfejlődése miatt, vagyis utak, villamossínek szabdalják, össze tudjuk kötni. Olyan ökológiai folyosókat kell létrehoznunk, amelyek összekötik az állatok élőhelyeit. Így tehetünk a biodiverzitás fejlődéséért.

Milyen lehetőségeket rejt a Budai- hegység?
A Covid-helyzet mutatta meg igazán, hogy mennyire felértékelődött Buda- pest zöld tüdeje. Ez a terület nyújtott sportolási, rekreációs lehetőségeket a főváros lakosságának. Ezt a felértékelt állapotot kellene megtartani. Látjuk például, hogy a Normafa milyen fontos fejlesztési projekt része, miközben a Hármashatár-hegy, amely legalább ilyen fontos természeti értékkel bír, még nem indult el ezen a fejlődési úton. Pár év vagy évtized múlva oda kell eljutnunk, hogy az egész Budai-hegység egy olyan fejlett rekreációs térséget jelentsen és ökológiai szolgáltatást nyújtson, amit Budapest megérdemel.

Az egyik legjelentősebb személyes célom, hogy segítsem a szelektív hulladékgyűjtés fejlődését Budán. Hi- szem, hogy ebben a lakosoknak minél könnyebben be kell tudniuk kapcso- lódni ahhoz, hogy valóban aktívak legyenek. Milyen jó példákat találunk erre Európa nagyvárosaiban?

Rengeteg a jó példa, mert Nyugat-Eu- rópa a hulladékgyűjtésben és -hasz- nosításban legalább 10 éves előnyben van a kelet-európai országokhoz képest. Fontos tudatosítani: nem elég begyűjteni a szemetet szelektíven, a szelektív hasznosítás tekintetében is előre kell lépnünk. Egyre több hulladékfajtát kell például bevonni
a szelektíven gyűjtött hulladékok körébe, például a textilt, a biológiailag lebomló hulladékot, a veszélyes hul- ladékot, amelyeket ugyanúgy házhoz menve kellene gyűjteni. Sűríteni kell a gyűjtőhálózatot is: sokkal könnyebben találjon az ember olyan helyet, ahol az üvegeit lerakhatja, a fémtárgyaitól megszabadulhat.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu