BUDA ÉS ÓBUDA SEGÍT A BAJBA JUTOTTAKNAK!

Példaértékű összefogást indítottak a II. és a III. kerületi lakosok a kárpát- aljai magyarok és az ukránok megsegítésére. Az általuk felajánlott ado- mányok első felét Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi- selőjelöltje már el is juttatta Tiszabecsre, a határ mellé, és továbbra is folytatódik a gyűjtés a háború áldozatai számára  „Elsősorban azonnal fogyaszt- ható tartós, nem romlandó […]

BUDA ZÖLD JÖVŐJE, FEJLŐDŐ EGÉSZSÉGÜGY ÉS INFRASTRUKTÚRA

A napokban hozta nyilvánosságra 10 pontos prog- ramját Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A vállalások között kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, az egészségügy és a közlekedés fejlesztése. „Április 3-án Buda és Óbuda to- vábbi fejlődése a tét. Válasz- tunk a biztonság és a zűrzavar között. Eldöntjük: a stabil fej- lődés vagy az egy helyben to- […]

ERDŐBARÁT PROGRAM A PILISBEN

Az erdők látogatottsága, az erdei sportolás, ki- rándulás, túrázás az elmúlt években szinte ug- rásszerűen növekedett, a Pilisi Parkerdő 2021- ben 32 milliót meghaladó látogatási alkalmat rögzített. Ezt a fokozott terhelést erdeink úgy tudják tartós károsodás nélkül elviselni, ha az erdőlátogatók fokozottan figyelnek az erdei ökoszisztéma védelmére. A Pilisi Parkerdő az Er- dők Nemzetközi Napján az Erdőbarát Rendez- […]

FRISS, KÖNNYŰ ÉTELEK

Tavasz van, március ennek a kezdete. Egyre több a napsütés, melegebb is az idő, és ez na- gyon jólesik a hosszú, hideg tél után. Nemcsak a testnek, a lé- leknek hiányzott már a fény. A tavasz, természetesen hatás- sal van az életünkre, így az ét- rendünkre is, Egyre több friss, könnyű ételt kívánunk. Ehhez lenne néhány […]

AKI SEGÍTENI KÍVÁN, NE MULASSZA EL!

Felhívást tett közzé a Magyar Mál- tai Szeretetszolgálat alapító elnö- ke, Kozma Imre atya, és a köztár- sasági elnök felesége, Herczegh Anita, a szervezet jószolgálati nagykövete. Arra kérik az embe- reket, támogatásukkal csatlakoz- zanak a háború elől menekülő, és annak következményeitől szen- vedő embereket segítő szolgá- lathoz. A felhívásban Kozma Imre atya így fogalmaz: „A segítség- nyújtásból […]

GYEREKEK HELYETT HAJLÉKTALANOKÉ LETT AZ ELGAZOSODOTT TERÜLET. PUSZTUL CSILLAGHEGY LEGENDÁS SPORTPÁLYÁJA

A csillaghegyi sportpálya fel- újítását a főváros vállalta több, mint két évvel ezelőtt, de azóta sem történt semmi, így most a sportoló gyerekek helyett haj- léktalanokkal találkozhatunk, ha arra járunk – olvasható a Metropolban. A Békásmegyer határában lévő sportpálya valaha gyönyörű te- rület volt, ahol nemcsak a sport- egyesületek sportolói edzettek, hanem a környék iskoláinak diák- jai […]

EGYÜTTMŰKÖDÉS, FEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS. TOVÁBBRA IS EZ A JÓ IRÁNY!

Interjú a FIDESZ III. kerület 10. vk. or- szággyűlési képviselőjelöltjével.Bús Balázs 13 évig volt Óbuda- Békásmegyer polgármestere, ko- rábban szociális alpolgármester. Szívügye volt a szociális, a kultu- rális és a sport területe, valamint a közösségépítés. Polgármester- sége azonban nem volt nehézsé- gek nélküli. Hogyan vélekedik polgármesteri időszakáról, voltak nehézségek? Két év távlatából is úgy gondolom a […]

BUDA ZÖLD JÖVŐJÉT MEGÓVNI MINDANNYIUNK FELADATA!

udapest védett természeti értékeinek 98 százaléka a II.-III.- XII. kerületben található. A fővá- rosi erdők mintegy ötöde szintén a II. és III. kerületben van, ezek jellemzően védett területek,a Natura 2000 hálózat részei. Ezeknek az értékeknek megőrzése közös felelősségünk – vallja Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki ezért Buda Zöld Jövőjéért né- venátfogókörnyezetvédelmiészöldinnovációskoncepciótdolgozottki. A Budán élők […]

NOVÁK KATALIN A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

Megválasztotta köztársasági elnökké Novák Katalint az Ország- gyűlés március 10-én. A volt családokért felelős tárca nélkü-li miniszter 137 támogató szavazatot kapott a titkos voksoláson, amelynek eredményességéhez kétharmados többségre volt szükség a 199 fős parlamentben. A megválasztásáról szóló házelnöki bejelentés után a nemzeti zászló és a történelmi zászlók előtt a megválasztott köztársa- sági elnök letette államfői […]

HÁBORÚ, ADÓEMELÉS, FIZETŐS EGÉSZSÉGÜGY – EZT KÍNÁLJA A BALOLDAL

A baloldali politikusok magyar katonákat és fegyvereket kül- denének Ukrajnába, háborúba rángatva ezzel Magyarorszá- got. Tordai Bence naponta je- lentkezik valamilyen agresszív megnyilvánulással, újságíró- kat patkányoz le és jobbikos koalíciós társai náci megnyil- vánulásait mosdatja. A balol- dal egyre többet árul el terve- iből is: ha április 3-án győz, jön az adóemelés, a fizetős egész- ségügy, […]