BUDA ZÖLD JÖVŐJÉT MEGÓVNI MINDANNYIUNK FELADATA!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

udapest védett természeti értékeinek 98 százaléka a II.-III.- XII. kerületben található. A fővá- rosi erdők mintegy ötöde szintén a II. és III. kerületben van, ezek jellemzően védett területek,
a Natura 2000 hálózat részei. Ezeknek az értékeknek megőrzése közös felelősségünk – vallja Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki ezért Buda Zöld Jövőjéért né- venátfogókörnyezetvédelmiészöldinnovációskoncepciótdolgozottki.

A Budán élők nyitottabbak a technológiai újításokra. Itt a trendeket teremtik és nem kö- vetik. Ezért lehet ebben a tér- ségben olyan zöld innovációkat megvalósítani, ami aztán az or- szágban követőkre talál.

„A budai természeti adottságok
– a zöldfelület nagysága, Natura 2000 területek, vadon élő állatok, a növényzet – egyedülállóak egy világvárosi környezetben. Ezeknek az értékeknek a megtartása, fej- lesztése és a klímaellenállóvá té- tele a cél” – vallja Dr. Gór Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi- selőjelöltje, aki egyik legfontosabb feladatának a környezetvédelem és a zöld innováció előremozdítá- sát tartja. Ennek érdekében Buda Zöld Jövőjéért néven átfogó prog- ramot dolgozott ki.

Bár Budapesten folyik keresztül Európa legnagyobb folyója, a vá- lasztókerületben található szabad vízfelület nagyon kevés. A klíma- változás és a nyári hőhullámok el- len a szakértők szerint a legjobb, ha több növény és nagyobb víz- felület van, amely több fokkal ké- pes csökkenteni a hőmérsékle- tet. „Készítettünk koncepciókat és beszéltem a Fővárosi Vízmű- vek és a Pilisi Parkerdő illetékese- ivel arról, hogy miképpen lehetne az Ördög-árkot felduzzasztani, il- letve hogyan lehetne a választó- kerületben és a környékén lévő területeken új vízfelületeket létre- hozni vagy akár az erdőkben el- szórtan mikrotavakat kialakíta- ni, amely a kététűek szaporodása és az állatok ivóvízének biztosítá- sa szempontjából is fontos lehet” – mondja Dr. Gór Csaba.

A városi erdőkezelést is kiemelt feladatnak tartja. Erdőink ugyan- is jelenleg hatalmas emberi ter- helésnek vannak kitéve. Olyan fej- lesztéseket kell megvalósítani, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturált, a természeti értékek

megóvásával összeegyeztethe-
tő erdőlátogatásra és rekreációra a helyi lakosság számára. Szakki- fejezéssel ezt nevezik városi erdő- kezelésnek, melyre tőlünk nyuga- tabbra már kifinomult gyakorlat alakult ki számos nagyvárosban. Ezt lehetne a választókerület-
ben is, a Pilisi Parkerdővel közö- sen megvalósítani. A globális klí- maváltozás kérdése nem itthon fog eldőlni, de helyben tehetünk azért, hogy a mikroklíma és ez- által az itt élő emberek és állatok ellenállóképessége javuljon.
A képviselőjelölt szerint el kell érni, hogy minden (társas)ház- tetőre napenergiahasznosításra alkalmas eszköz kerüljön, a fű- téskorszerűsítésnél pedig a hő- szivattyúkat kell előtérbe he- lyezni. Miután pedig az egész országban itt a legmagasabb elektromos autók száma és ará- nya, itt kell kiépíteni a legsű- rűbb parkolási, töltési, elszámolá- si rendszert. „Hiszek benne, hogy a választókerület zöldítése nem azt jelenti, hogy mindenki gyalog vagy kerékpárral járjon munkába és fával fűtsön, hanem hogy egy modern, XXI. századi tiszta euró- pai nagyváros alapjait itt tegyük le. Ahogy az ország, úgy a válasz- tókerület is előre menjen, ne hát- ra!” – fogalmaz Dr. Gór Csaba. Kiemelt figyelmet fordítana a he- lyi zöldgazdaság fejlesztésére is. „Meg kell erősítenünk a helyi vállalkozókat, étterem-tulajdono- sokat, szolgáltatókat, akik éle- tünket itt helyben kellemessé és kényelmessé teszik. Szeretnék egy olyan programot elindítani, amely támogatást nyújtana a ke- rületi szolgáltatóknak, hogy azok elektromos töltőpontokat épít- hessenek ki elektromos kerék- párjaink, rollerjeink, gördeszká- ink és minden egyéb ún. könnyű elektromos járművünk számára. Hiszek benne, hogy miképpen az ingyenes Wifi már szinte minden szolgáltatónál rendelkezésre áll, úgy az elektromos töltés lehető- ségét is meg tudnánk itt helyben teremteni” – vallja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu