ERDŐBARÁT PROGRAM A PILISBEN

Az erdők látogatottsága, az erdei sportolás, ki- rándulás, túrázás az elmúlt években szinte ug- rásszerűen növekedett, a Pilisi Parkerdő 2021- ben 32 milliót meghaladó látogatási alkalmat rögzített. Ezt a fokozott terhelést erdeink úgy tudják tartós károsodás nélkül elviselni, ha az erdőlátogatók fokozottan figyelnek az erdei ökoszisztéma védelmére. A Pilisi Parkerdő az Er- dők Nemzetközi Napján az Erdőbarát Rendez- vény Program elindításával kívánja elősegíteni és támogatni a természeti értékeinket óvó erdei programok szervezőit és résztvevőit.

A növekvő erdőlátogatási igényeket nem csak turisztikai infrastruktúránk jelentős fejlesztésé- vel, hanem ha szükséges, az erdők egészségé- nek, jó állapotának megőrzését elősegítő, gya- korlati szabályozással is szolgáljuk. Az Erdőbarát Rendezvény Programunkkal az erdőben sporto-

lók, túrázók, kikapcsolódók számára természeti- érték-megóvó, minőség-garanciát nyújtunk, akik így olyan szervezők eseményein vehetnek részt, amelyek nem károsítják, hanem óvják a termé- szetet és hozzájárulnak az erdők fenntarthatósá- gához – mondta Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdővezérigazgatója.

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.