GYEREKEK HELYETT HAJLÉKTALANOKÉ LETT AZ ELGAZOSODOTT TERÜLET. PUSZTUL CSILLAGHEGY LEGENDÁS SPORTPÁLYÁJA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

A csillaghegyi sportpálya fel- újítását a főváros vállalta több, mint két évvel ezelőtt, de azóta sem történt semmi, így most a sportoló gyerekek helyett haj- léktalanokkal találkozhatunk, ha arra járunk – olvasható a Metropolban.

A Békásmegyer határában lévő sportpálya valaha gyönyörű te- rület volt, ahol nemcsak a sport- egyesületek sportolói edzettek, hanem a környék iskoláinak diák- jai is. Ahol régen pezsgő sportélet folyt, ma csak gaz, kikopott fű, lo- mok, omladozó lelátó és háló nél- küli kapuk látványa tárul elénk. A Csillaghegyi MTE és a Külker SC focipályáján nemrég hajléktala- nok és drogosok is tanyát vertek. A sportpálya üzemeltetője a Külker SC volt 2019-ig, amikor lemondtak a használati jogról is a fővárosi ön- kormányzat javára annak fejében, hogy Karácsony Gergelyék a Ma- gyar Ladarúgószövetséggel kar- öltve felújítják a területet a lelátó- val és az öltözőépülettel együtt. Karácsony Gergelyék azonban az- óta sem tettek semmit, ráadásul azt sem engedik, hogy az egyesü- let akár ezt önerőből megvalósít- sa, ráadásul nem is használhatják a pályát.

„A Magyar Labdarúgó Szövetség a kormány tá- mogatásával még Tar- lós István főpolgármes- ter idején meghirdette az Országos Pályaépí- tési Programot, amely- nek keretében a csillag- hegyi sportpályát is fel lehetett volna újítani” – mondta Boldizsár Imre, a

Csillaghegyi MTE elnöke és edzője. – „Mindehhez 1,5 milliárd forintra lett volna szükség, amellyel nem- csak a focipályákat, de az öltöző- épületet és a lelátót is helyre lehe- tett volna hozni. Ennek a 10%-át az MLSZ át is utalta a fővárosnak, te- hát ez az összeg most is rendel- kezésre állna, hogy elkezdjék a munkálatokat, de az egész projekt leállt a választások után. 2019. dec- ember 31-én Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes asszony írt egy levelet, amelyben felszólí- tott minket, hogy hagyjuk el a pá- lyát, mert elkezdik a felújítást.” Békési László, a Külker SC veze- tője elmondta, a fővárossal foly- tatott tárgyalásokban ragasz- kodtak a területen lévő szálló és a teniszpálya tulajdoni jogához, hiszen ezt ők építették. Minden másról lemondtak annak fejé- ben, hogy Karácsony Gergelyék elkezdik a felújítást.

„2020 januárjáig használhattuk a pályát, ezután ezt a főváros meg- tiltotta a pályahasználatot, de to- vábbra sem gondoskodott a rend- ben tartásáról vagy a védelméről„ – mondta Békési László. – „Annyi változás történt, hogy a sportpálya egy részére a Főváros új kerítést építtetett és a bejelentéseink ha-

tására kétszer levágatták a parlag- füvet, ami a pályán elburjánzott, de ezt is azok után, hogy a környé- ken, a faluban és Békásmegyeren élők mintegy tízezren tiltakoztak a helyi facebook-csoportban, mert a hatalmasra nőtt parlagfű megke- serítette az életüket.

A III. kerület is cserben hagyta őket
A két egyesület vezetője elmond- ta, a III. kerület sem segített ne- kik igazán. Békési László úgy tud- ja, hogy a főváros fejlesztése azért akadt meg, mert a 3 műfüves pá- lya és a füves pálya kialakításához ki kellett volna vágni három fát és erre nem kaptak engedélyt a bal- oldali vezetésű III. kerülettől.

Bús Balázs idején pezsgő sportélet volt
2019 előtt a III. kerületi önkor- mányzat és Tarlós István veze- tésével a főváros is támogatta a Csillaghegyi MTE-t, abban az idő- ben három focicsapata is volt Óbudának, de ezeket a támoga- tásokat a mostani kerületvezetés megszüntette. A DK-s Kiss Lász- ló előtt Bús Balázs volt a III. ke- rületi polgármester, akinek ve- zetése alatt Óbudán mintegy 30

fittneszpark létesült. „Fontosnak tartottuk a tö- megsportokat és azt, hogy minél több gyerek sportol- hasson” – mondta Bús Ba- lázs. – „A focicsapatokat is támogattuk és a sportpá- lya felújítása is elindult vol- na, de az új kerületvezetés ezt az egészet leállította és az összes helyi sportléte- sítményből kivonult.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a ne maradjon le a legfrissebb tartalmakról!

  BUDÁÉRT
  Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
  Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. emelet
  Email: info@budaert.hu