GYERMEKVASUTASOKAT AVATTAK

A budapesti Gyermekvasúton a 2020/2021. tanév- ben tanfolyamot elvégző gyerekek avatási ünnep- ségét tartották nemrégiben. A budai hegyekben kanyargó kisvasút idén 73 éve szállítja a kiránduló- kat, a szolgálatot 10-14 éves kisvasutasok látják el.

160 ifjú gyermekvasutas tett fogadalmat a hűvösvöl- gyi végállomáson. A tanév alatt ősszel és tavasszal is indult egy-egy négyhónapos tanfolyam, ahol a vas- utas szakma alapjaival és a környék nevezetességei- vel ismerkedhettek meg a gyerekek. A tanfolyamok egy része a gyermekek biztonsága és egészsége érdekében online képzés keretében zajlott.

Október 2-án indul a MÁV Széchenyi-hegyi Gyer- mekvasút őszi tanfolyama, amelyre az iskolások már regisztrálhatnak a Gyermekvasút weboldalán keresztül. A négyhónapos képzést követően a gye- rekek februárban tesznek vizsgát. További infor- máció a jelentkezésről és a tanfolyamról: https:// gyermekvasut.hu/tanfolyam

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.