ÚJ KÖZÖSSÉGI HÁZ PASARÉTEN, ÚJ PROGRAMOKKAL

A pasaréti templom melletti impozáns épületben kapunk tájékoztatást a közösségi ház létre jöttéről, illetve funkciójá- ról annak vezetőjétől Ugron Évától és Kálmán Peregrintől, a Pasaréti Páduai Szent Antal plébánia plébánosától. Ezt foglaljuk az alábbiakban össze.

Az új közösségi ház építését az indokolta – tudtuk meg –,
hogy a Kájoni Házban megnövekedett az óvoda és a szociális hálózat területigénye, ahol már így is mostoha körülmények között voltak elhelyezve a programok, a munkatársak. A plébániai tér felszabadulásával így a Kájoni Házban a gyer- mekek és az idősek, az őket ellátók is megfelelő körülmények között dolgozhatnak tovább. 

A közösségi élet pedig olyan új lehetőségeket kapott a templom mellett helyet kapó épületben, amelyekkel – reményeik szerint – jobban tudják segíteni a hit, a kultúra, az egészséges életvitel találkozását, és megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amelyek napjaink egyházközségi életét szolgálják.


– A közösségi házban új befogadó teret nyertek hitéleti esemé- nyeink – hangoztatta örömmel Kálmán Peregrin atya, majd hozzáfűzte: – Kápolnánk kiválóan alkalmas a közösségek, hit- tancsoportok imádságára, szentmiséjére, itt van a keresztelők, házassági jubileumok színhelye, magánimádságot reggeltől estig bármikor végezhetünk e térben. A hittantermek jól felsze- reltek, összenyithatók és egymástól függetlenül is használha- tók. Az előterekben a szülők várakozhatnak, beszélgethetnek. Igyekszünk helyet biztosítani arra is, hogy az ifjúsági hittanosok csak úgy betérjenek, leülhessenek egy-egy találkozásra.


A megnyitás óta csaknem harminc keresztelőt tartottak már itt – tudtuk meg az atyától. – A rendezvényeink népszerűek, legtöbbször teltházasak.
Ugyanerről számolhat be Ugron Éva igazgató is, aki elmondta nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a környék lakosságának életét könnyebbé, szebbé tegyék, ezért igyekeznek olyan programokat is elérhetővé tenni, ami segíti a sérült gyerme- kek fejlesztését, idősek kondícióban tartását, a Kilátó Mentál- higiénés Központ programjai is ide kerülnek át. Tárgyalásban vannak rendszeres pódiumszínpad-előadások, hitet, családot erősítő programok szervezőivel, a sportterem pedig egyaránt alkalmas gyermek-, idős-, kismamatornára, balettre, a fiatalok- nak aktív testmozgásra. A nagyterem konferenciák, összejövetelek tartására is kiváló lehetőség: hármas, hangszigetelt osztású, egymástól függetlenül használható, a kor igényeinek megfelelő felszereltséggel, magas színvonalú catering biztosításával. Szeretnék, ha a vasárnapi misék után itt lehetne maradni, inni egy kávét, amíg a gyermekek a kertben, a játszószobában játszanak. – Sokan kérdezik, miért volt szükség itt egy ilyen házra, ahol jól működik a közösség, köszönhetően a ferences atyáknak és az itt élő lakóknak.

Egyrészt a programok már nem fértek el egy ideje, a kultúra hiányzott a környékről és, ami kifejezett szívügyem, miután négy kamasz édesanyja is vagyok, hogy nélkülözhetet- len volt egy tér, ahol a fiatalok személyesen találkozni tudnak: játszani, sportolni, szórakozni. Mindezt biztonságosan! – hangsúlyozta Ugron Éva, az intézmény vezetője, majd hozzátette, a hely és a programok kialakításánál gondoltak a kimozdulni vágyó anyukákra, családokra, nyugdíjasokra is.

A hitéleti események ugyanúgy meghatározó szerepet töltenek be tehát a közösségi házban, mint korábban, amikor csak egy óvoda és a gondviselés háza adott helyet a plébániai programoknak.
– Büszke vagyok arra, hogy létre tudtunk hozni egy család- pasztorációs központot, ahol neves szakpszichológusok, családterapeuták, egyházjogászok, ferences atyák fogadják

a rászorulókat, kortól függetlenül, teljesen térítésmentesen. Lesznek csoportos foglalkozások, előadások és egyénileg is lehet beszélgetni, segítséget kérni. Ma már nem lehetséges, hogy egy elvált vagy abortuszon átesett kirekesztve érezze magát a közösségből, egyedül legyen a problémájával– mondta még az igazgatónő.


Mindez Magyarország Kormányának támogatásával jött, illetve jöhet létre, „ám az indulástól kezdve nekünk kell fenn- tartani az intézményt, ami vállalható, de ehhez szükséges az egyházközség tagjainak segítsége, összefogása is” – mondták végezetül mindketten, ami alatt értik például esküvők, szüle- tésnapok, házassági évfordulók, karácsonyi ebédek megtartá- sát vagy adományok felajánlását. Temesi László

Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/a 2. em.
Email: info@budaert.hu

A VCA-KP-1-2021/5-000238 és a VCA-KP-1-2022/4-001968 projekt a Miniszterelnökség és BGA Zrt. támogatásával valósul meg.